rodzaje zajęć - Przedszkole U KUBUSIA

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

OFERTA
Rodzaje zajęć:

1. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne

- zgodne z podstawą programową - służą kompleksowemu rozwojowi zmysłów, procesów spostrzegania, pamięci, myślenia oraz przybliżają wiedzę dotyczącą otaczającej dziecko rzeczywistości

- zajęcia dodatkowe - pogłębiają wiedzę i podstawowe umiejętności:

  • język angielski - dzieci oswajają się z językiem, uczą się jego podstaw, poznają słowa i podstawowe zwroty poprzez wiersze, piosenki i zabawę. Język angielski jest prowadzony       w każdej grupie wiekowej. 

  • glottodydaktyka - doskonalenie mowy i przygotowanie do samodzielnego pisania i czytania, realizowana jest przez logopedę i wszystkich nauczycieli.

  • zajęcia logopedyczne - przebiegają w formie grupowej oraz indywiualnej. 

  • rytmika - uczy wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu, rozwija słuch i zmysł kinestetyczny, pozwala wyrażać emocje poprzez śpiew i ruch. 

  • gimnastyka korekcyjna - doskonali funkcjonowanie zmysłów, kształtuje motorykę małą i dużą, rozwija schemat ciała i kontrolę ruchów. Dodatkowo uczy współdziałania w grupie i właściwej rywalizacji. 

  • warsztaty teatralne i teatrzyki -  kilka razy w roku oglądamy przedstawienia w gościnnym wykonaniu artystów z różnych polskich teatrów lub jesteśmy gośćmi w bydgoskich centrach kulturowych. Rownież nauczyciele, a czasem i rodzice robią niespodzianki dzieciom i to oni przygotowują spektakl.

  • zajecia z masami plastycznymi - w cudowny, relaksujący sposób usprawniaja dłoń dziecka a także rozwijają kreatywność.

  • zajęcia muzyczno - taneczne - celem zajęć jest kształcenie estetyki ruchów,harmonjnego rozwoju fizyczne oraz wyrabianie umiejętności świadomego podporządkowania ruchów muzyce. Dzieci opanowują proste elementy ruchowe, które sa topniowo rozwijane.  

2. Zajęcia z udziałem rodziców

  • zajęcia adaptacyjne - przygotowują dziecko do pobytu                    w przedszkolu, pozwalają zminimalizować stres rozstania dziecka z rodzicami. Ich celem jest zaprezentowanie rodzicom i dziecku oferty przedszkola, zapoznanie z nauczycielami i innymi dziećmi, stworzenie podstaw wzajemnego zaufania.

  • zajęcia otwarte - służą integracji dzieci, rodziców i nauczycieli. Polegają na zorganizowanej, wspólnej zabawie. Dzięki nim rodzice mogą przypomnieć sobie, że zadania przedszkolne nie są wcale takie łatwe.

3.Zajęcia poza przedszkolem

- warsztaty teatralne
- warsztaty muzealne
- audycje w Filharmonii Pomorskiej
- współpraca z Pałacem Młodzieży
- wycieczki
- udział w festiwalach i konkursach międzyprzedszkolnych
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego