plan dnia - Przedszkole U KUBUSIA

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

OFERTA
RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 - 8.30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI
 • Dziecko ma prawo do własnej aktywności rozwijając swoje zainteresowania i zdolności
 • Dziecko ma prawo do dokonywania wyborów z pełną konsekwencją ich następstw w ramach ustalonych norm i zasad
 • Dzieci mają prawo do niezależnego nawiązywania kontaktów z innymi dziećmi oraz współdziałania miedzy sobą
 •  Dzieci poznają rzeczywistość korzystając z dostępnych pomocy
 • Dzieci uczestniczą w przygotowaniu zabaw i zajęć oraz czynnościach porządkowych
 •  Indywidualna praca z dziećmi zdolnymi i/lub z trudnościami

8.15 – 8.30 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA
 • Dzieci wykonują czynności higieniczne związane ze spożywaniem posiłku

8.30 – 9.00 ŚNIADANIE

9.00 – 9.30 ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • Zajecia pod okiem doświadczongo lektora ze szkoły językowej

9.30 – 11.00 REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH
 • Realizacja podstawy programowej. Dzieci uczestniczą w zabawach i zajęciach zorganizowanych przez wychowawcę, którego zadaniem jest przygotować otoczenie w sposób ułatwiający dzieciom poznawanie świata rzeczywistego poprzez werbalizację treści oraz w sposób pozawerbalny
 • Dzieci poznają świat fantazji, wyobraźni i iluzji – potrafią odróżnić go od świata rzeczywistego
 • Dziecko uczy się wyrażać otaczający go świat wszystkimi zmysłami poprzez kreacje własną i naśladowczą
 • Różnorodne sytuacje edukacyjne, działalność umysłowa, ruchowa, plastyczna, muzyczna


11.00 – 12.30 ZABAWY NA POWIETRZU, SPACERY
 • Przygotowanie do wyjścia na zewnątrz
 • Spacery, zabawy na placu zabaw i w parku

12.30 – 12.45 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

12.45 -13.10 OBIAD

13.10 – 13.30 ZABIEGI HIGIENICZNE
 • Mycie zębów

13.30 - 14.30 ODPOCZYNEK POOBIEDNI
 • Ćwiczenia relaksacyjne
 • Słuchanie czytanych bajek i wybranych opowieści

14.30 – 15.15 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU, PODWIECZOREK

15.15 – 17.00 ĆWICZENIA INDYWIDUALNE Z DZIEĆMI DOSTOSOWANE DO ICH MOŻLIWOŚCI I POTRZEB
 • Zabawy i zajęcia dodatkowe - rożne formy i metody
 • Słuchanie utworów literatury dziecięcej
 • Czas na zabawę swobodną


 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego